Biochemia działania diety na organizm człowieka – praktyczne informacje.

Z punktu widzenia biochemicznego, to jak działa na nasz organizm np. dieta warzywno owocowa jest bardzo interesująca kwestia. Wiele osób ni zdaje sobie w pełni sprawy z tego, jak wspaniałą maszyną jest człowiek i jak zaawansowany chemicznie jest system przemiany materii i jej uruchamiania w razie zapotrzebowanie. Teraz spróbujmy nieco ugryźć tej dziedziny!

Fascynująca przemiana materii – świat enzymów, białek oraz geny,

Nasz metabolizm jest zaplanowany od naszego urodzenia. Czynniki genetyczne bardzo mocno przekładają się na to, jaka będzie nasza sylwetka, w jakim tempie będziemy w stanie przemieniać materię, których enzymów nam będzie brakować i jak kształtować się będzie nasza gospodarka lipidowa. W genach zapisane są informacje na temat tego, dlaczego nawet świetna dieta odchudzająca nie zmniejsza nam poziomu cholesterolu we krwi lub pokazuje, dlaczego po mleku możemy czuć niestrawność.

Podstawowym surowcem dietetycznym w naszym organizmie, który bezpośrednio ulega przemianie w energię są cząsteczki glukozy lub fruktozy – ulega ona przemianie biochemicznej w glukozę. Jest to główne paliwo dla krwinek, mięśni, mózgu oraz wielu innych narządów. Glukoza przetwarzana jest drogą glikolizy, a jej produkt główny – pirogronian wchodzi na szlak przemian metabolicznych, którego owocem jest acetylo-koenzym A. Związek ten jest wspólnym ogniwem energetycznym w szlaku przemian aminokwasów, kwasów tłuszczowych oraz niektórych związków ketonowych. Acetylokoenzym-A wchodzi w cykl Krebsa, z którego wychodzą związki NADH i NADPH, które są transporterami protonów dla łańcucha oddechowego i produkcji najważniejszego związku energetycznego w komórce – ATP.

Okej, ale dlaczego tyjemy?

Gdy przekroczone zostanie zapotrzebowanie komórek na pokarm, to wtedy przestają one go pobierać. Dzieje się to najczęściej wskutek osi jelita- trzustka. Mechanizmy regulujące wyrzut insuliny przy przekroczeniu zapotrzebowania – vide wzrost stężenia glukozy we krwi, doprowadzają do pobudzenia wyrzutu insuliny, która aktywuje transportery GLUT-6 w komórkach mięśni i lipocytach (tkanka tłuszczowa) do wchłaniania glukozy. Glukoza jest głównie magazynowana pod postacią kwasów tłuszczowych w obrębie tkanki tłuszczowej, co jest jedną z przyczyn tycia.

Nadmiar kwasów tłuszczowych w diecie doprowadza do tego, iż wątrobowe transportery tłuszczów tzw. lipoproteiny LDL i HDL ulegają deregulacji. Dochodzi do produkcji dużych ilości lipoprotein LDL, które transportują tłuszcze z wątroby do tkanki tłuszczowej i mięśni. Docierając tam przyczyniają się do zwiększenia objętości tkanki tłuszczowej.

Kolejnym istotnym elementem mającym znaczenie z punktu widzenia zdrowia, jest zdolność LDL do osadzania się na śródbłonku naczyń, niszczeniu go oraz indukowaniu stanu zapalnego, który w tej specjalnej etiologii określany jest jako miażdżyca.

Biochemia odchudzania w praktyce

Bardzo istotne jest zrozumienie mechanizmów tycia, odchudzania oraz użytkowania energii. To dzięki procesom biochemicznym wyjazdy na turnusy odchudzające mogą być skuteczne pod kątem efektów spadku wagi. Pamiętajmy o roli tych wszystkich procesów w budowaniu swojego własnego zdrowia!