Sposoby skutecznego oczyszczania organizmu

Oczyszczanie organizmu okazuje się dla wielu ludzi kwestią bardzo enigmatyczną. Wszędzie w mediach, internecie oraz biuletynach zdrowego odżywiania mówi się rzecz jasna o oczyszczaniu organizmu. Pytanie jednak leży z czego? Każdy z nas ma swój własny kład wydalniczy, który w sposób wystarczający dla utrzymania homeostazy organizmu oczyszcza krew oraz cały organizm ze związków niepożądanych.

Wątpliwości co do występujących zanieczyszczeń

Cały czas trwają badania na temat tego, jak wygląda potencjał człowieka do wydalania z organizmu związków metalicznych, w tym glinu, rtęci lub ołowiu. Wiele badań fizjologicznych wskazuje na fakt, iż nie jest możliwe usunięcie wielu substancji toksycznych przez nerki, gdyż albo nie rozpuszczają się w osoczu albo nie są w stanie się przefiltrować przez błonę komórkową podocytów i komórek wyścielających kanalik nerkowy. Ile jest więc w tym prawdy?

Na pewno fizjologiczne oczyszczanie organizmu nie jest niczym specjalnie skomplikowanym – szczególnie, że te układy są raczej wydolne. Drugim elementem oczyszczania organizmu z toksyn jest tak zwana przemiana wątrobowa. Polega ona na przyłączeni reszt kwasów żółciowych, dołączeniu reszt kwasu siarkowego lub też np. dołączeniu kwasu glukuronowego. W ten sposób uzyskuje się rozpuszczalne pochodne nierozpuszczalnych wyjściowo związków. Jest to więc możliwy sposób poradzenia sobie ze związkami mogącymi mieć charakter rezydualny w organizmie.

Co z zanieczyszczeniami tkanki tłuszczowej?

Największe obawy dotyczą związków o apolarnej budowie, które dystrybuowane są w połączeniu z kwasami tłuszczowymi do lipocytów, czyli komórek tkanki tłuszczowej. Tam ulegają deponowaniu i zalegać potrafią tam nawet do końca życia. Kompleksy związków o budowie apolarnej są więc niebezpieczne i w zasadzie ich usunięcie jest niemożliwe z ustroju – chyba, że za pomocą samego pozbywania się tkanki tłuszczowej. Konieczne są jednak przemiany wątrobowe i wydalenie tych związków do żółci i następnie do przewodu pokarmowego. Powstaje tutaj jednak problem tzw. krążenia wątrobowego, które obejmować by mogło także substancje wydalane z nią.

Uznane metody odtruwania w medycynie

W medycynie istnieje kilka diet, które mają na celu oczyszczanie organizmu. Są to różne diety w schorzeniach metabolicznych, gdy ograniczenie podaży związków niemetabolizowanych pozwala ograniczyć ich toksyczność – jest tak w Fenyloketonurii lub na przykład chorobie określanej jako dna moczanowa.

Medycyna dla odtruwania i oczyszczania stosuje odtrutki, forsowanie diurezy oraz dializę, plazmaferezę lub dializę otrzewnową. Możliwości w tym zakresie są naprawdę bardzo liczne – zarezerwowane są jednak dla związków poddających się dializowaniu, czyli eliminacji przez specjalną błonę filtracyjną.

Jak wspierać dietą oczyszczanie organizmu?

Na pewno, gdy mówimy o toksynach wydalanymi z moczem, to podaż takich związków jak żurawina pozwala nasilić produkcję moczu, a więc i przyśpieszyć wydalanie szkodliwych związków chemicznych. Podobnie tyczy się to niekiedy środków przeczyszczających i innych form terapii odchudzającej.